naglowek
AktualnościStyl ŻyciaUrodaZdrowiePoradnikWizyta w AptecePrzegląd prasy
Olga Rosłonek

Rynek leków, nowości, ciekawostkiMinister ulżył pacjentom

Na majowej liście leków refundowanych znalazł się Myfortic – lek stosowany u osób po przeszczepach. Dzięki objęciu preparatu refundacją jego cena zmniejszyła się, w zależności od dawki, do 7,34 zł (ze 105,85 zł) oraz 26,71 zł (ze 189,74 zł). Minister zdrowia zdecydował również o umieszczeniu na liście świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego pompy baklofenowej, wykorzystywanej w terapii spastyczności opornej na leczenie farmakologiczne. Jest to choroba polegająca na silnym napięciu i sztywności mięśni. Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) musi jeszcze dokonać wyceny tego świadczenia.

(Gazeta Współczesna, 10.05.2012)


Biologiczny lek na osteoporozę jest refundowany

Na obowiązującą od 1 maja br. listę refundacyjną trafił biologiczny lek Prolia. Stosowany jest u kobiet po menopauzie cierpiących na osteoporozę, a także w terapii utraty masy kostnej w przebiegu ablacji hormonalnej u mężczyzn ze zdiagnozowanym nowotworem gruczołu krokowego. Wcześniej leczenie przy użyciu preparatu Prolia kosztowało 1800 zł w skali roku. Teraz chorzy pokrywają tylko 30% tej kwoty. Dotychczas refundacja obejmowała jedynie preparaty z grupy doustnych bisfosfonianów. Rygorystyczne zalecenia dotyczące ich stosowania, a także częste przypadki złego tolerowania leków powodowały jednak, że po upływie roku terapię kontynuowało zaledwie 42% chorych.

(Polska Dziennik Łódzki, 12.05.2012)


E-leczenie mniej czyści kieszenie

Z raportu agencji e-marketingowej FreshPharma i portalu Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia wynika, że leki kupowane w internecie są o blisko 10% tańsze niż te nabywane w tradycyjnych aptekach. Dodatkowo, przy zakupach powyżej 250 zł, dostawa leków jest darmowa. Największe oszczędności przynosi internetowy zakup leków przeciwbólowych, preparatów przeciw przeziębieniu oraz środków wspomagających trawienie. Na zakupy leków w e-aptekach każdego roku decyduje się 300 tys. Polaków. 10 razy tyle osób korzysta z witryn internetowych pięciu największych e-aptek, by porównać ceny danego preparatu lub znaleźć informacje na temat konkretnego farmaceutyku. Obecnie w Polsce działają 184 apteki internetowe. Za zakupami w e-aptekach , oprócz niższych cen, przemawiają także wygoda i dyskrecja.

(Metro, 17.05.2012)


Informacje z branżyZielarze działają wspólnie

Firmy, które należą do Klastra Roślinnych Produktów Leczniczych i Suplementów Diety, będą specjalistycznie badać swoje produkty i przyznawać certyfikaty jakości. Każda firma dobrowolnie będzie się także poddawać badaniom sprawdzającym, czy wszystkie preparaty są bezpieczne dla zdrowia i zawierają składniki podane na opakowaniu. Każdego roku w Polsce produkowanych jest blisko 20 tys. ton ziół należących do 70 gatunków. Stanowi to około 4 proc. światowej produkcji. Krajowy rynek produktów zielarskich jest już wart 250 mln euro. Szacuje się, że do 2013 r. polski rynek suplementów diety będzie rósł w tempie 9-15 proc. rocznie.

(Puls Biznesu, 16.05.2012)


Klik i wiadomo, za ile nas leczą

W województwie mazowieckim został uruchomiony Zdrowotny Informator Pacjenta, w którym gromadzone są historie chorób osób korzystających z publicznej służby zdrowia. Dzięki projektowi, każdy pacjent ma szybki i łatwy dostęp do swojej dokumentacji medycznej. Może sprawdzić nazwisko lekarza, rodzaj, datę i cenę wykonanego zabiegu. By móc korzystać z Informatora, pacjent musi podpisać z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) umowę. Dopiero wówczas otrzyma login i kod pozwalające zarejestrować się w systemie. Dostęp do platformy możliwy jest tylko przez pacjenta i z każdego komputera na całym świecie.

NFZ ma nadzieję, że Zdrowotny Informator Pacjenta pozwoli na uszczelnienie systemu finansowania ze środków publicznych. Ma też nadzieję, że chorzy będą zgłaszali przypadki naruszeń. Po wakacjach zostanie uruchomiona centralna baza, zawierająca dokumentację chorych z całej Polski. Zdrowotny Informator Pacjenta będzie zintegrowany z elektronicznymi kartami pacjenta, które mają zacząć obowiązywać od 2013 r.

(Gazeta Wyborcza Warszawa, 29.05.2012)


Mniej błędów medycznych, niższa polisa dla szpitali

Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt nowelizacji ustawy o działalności leczniczej. Trafił on do konsultacji społecznych. Projekt przewiduje, że szpitale, które przestrzegają procedur, będą mogły nabyć o 10 proc. taniej polisę ubezpieczeniową na wypadek roszczeń pacjentów. Zgodnie z nowelizacją, do końca 2013 r. placówki szpitalne nie będą miały obowiązku posiadania dodatkowych polis od tzw. zdarzeń medycznych. Będą mogły je nabyć fakultatywnie. Obecnie suma gwarancyjna, od której jest liczona polisa dla wszystkich szpitali wynosi 1,2 mln zł. Jeśli nowelizacja wejdzie w życie, polisa będzie określana indywidualnie dla każdej placówki. Jej wysokość będzie zależeć od liczby łóżek oraz posiadania lub braku certyfikatu akredytacyjnego przyznawanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ). W przypadku szpitali mających taki certyfikat suma ubezpieczenia w przeliczeniu na jedno łóżko będzie o 10 proc. niższa. Ministerstwo Zdrowia przyjęło bowiem, że w placówkach tych rzadziej będzie dochodziło do błędów medycznych. Prowadzony przez CMJ audyt jakości obejmuje blisko 200 kryteriów, dotyczących m.in. bezpieczeństwa pacjenta, w tym kontroli zakażeń szpitalnych. Obecnie certyfikat akredytacyjny posiada 106 szpitali. Kolejne starają się o jego uzyskanie lub odnowienie.

(Dziennik Gazeta Prawna, 29.05.2012)


Do lekarza z numerem PESEL

Rząd przyjął projekt ustawy zdrowotnej. Jego celem jest m.in. usprawnienie działalności przychodni oraz umożliwienie lekarzom weryfikacji, czy pacjent jest ubezpieczony. Aby sprawdzić, czy chory posiada ważną polisę zdrowotną, medyk będzie wpisywał numer PESEL pacjenta do udostępnionego przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) Centralnego Wykazu Ubezpieczonych. Jeśli w systemie pojawi się informacja, że chory nie jest ubezpieczony, będzie on mógł skorzystać z refundowanego świadczenia, pod warunkiem podpisania specjalnego oświadczenia. NFZ zaznacza jednak, że nie ma wpływu na przepustowość połączeń internetowych w poszczególnych placówkach, na to, czy dany gabinet ma dostęp do internetu ani na to, czy w bazie znajdują się aktualne informacje. Podkreśla, że system zawiera informacje przekazane przez inne instytucje. Zdarza się np., że baza zawiera dane osób zmarłych. Dostęp do Centralnego Wykazu Ubezpieczonych medycy otrzymają najwcześniej w październiku tego roku. Papierowe dokumenty poświadczające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego będą obowiązywać do końca 2013 r.

(Rzeczpospolita, 26.05.2012)


600 ofert programów lekowych

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że na 767 postępowań konkursowych w sprawie programów lekowych ogłoszonych przez dyrektorów wojewódzkich oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) wpłynęło 639 ofert, a 101 umów zostanie aneksowanych. Resort zdrowia przekonuje, że NFZ ma wystarczająco czasu, aby dokonać kontraktowania świadczeń z zakresu programów lekowych. Obawy mają jednak eksperci i przedstawiciele oddziałów wojewódzkich NFZ. Z tego względu zaapelowali o możliwość przedłużenia funkcjonowania dotychczasowych programów terapeutycznych do końca tego roku. Ministerstwo Zdrowia nie chce wyrazić na to zgody. Obowiązek przekształcenia programów terapeutycznych w programy lekowe wprowadziła ustawa refundacyjna. Zmiana ma nastąpić 1 lipca br. Będzie wiązała się z prowadzeniem negocjacji cenowych z firmami farmaceutycznymi na poszczególne leki. Podstawą kontraktowania programów jest zarządzenie prezesa NFZ. Zostało ono opublikowane w maju, po ukazaniu się znowelizowanych wykazów refundacyjnych.

(Dziennik Gazeta Prawna, 31.05.2012)


Recepta dla siebie i rodziny też musi być odnotowana

Od dziś lekarze muszą prowadzić uproszczoną dokumentację, w której odnotują wszystkie leki refundowane przepisane na własne potrzeby oraz rodziny. Ich wykaz medyk będzie musiał udostępnić na każde żądanie NFZ. Taką zmianę wprowadziła nowelizacja z 17 maja rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Dokumentacja powinna zawierać datę wystawienia recepty, dane pacjenta, rozpoznanie choroby oraz informacje o dawce i postaci przepisanego leku. Za brak dokumentacji lub prowadzenie jej niezgodnie z przepisami NFZ może ukarać medyka karą w wysokości 300 zł.

(Dziennik Gazeta Prawna)


projekt strony - rokart